Etika e Biznesit

 

Etika e biznesit është vlersimi i veprimtarive dhe sjelljeve të biznesit si të drejta ose të gabuara.
Standartet etike në biznes bazohen në parimin e sjelljes,e krijuar zakonisht nga pritjet e shoqërisë,industrisë dhe vlerave personale të një individi.

Ka nje ndarje në etikën e biznesit e cila quhet fusha gri,ose fusha e mosmarrveshjes etike e cila ndan atë që është është e ligjshme dhe patjetër atë që është e paligjshme.Shum njerëz që punojnë në biznese të ndryshme përballen me pyetje etike.Si për shembull,a është etike të marësh lapsa stilolapsa në shtëpi nga zyra?

A është mirë të bëni një telefonat të shkurtër me një distancë të largët duke përdorur telefonin e kompanisë,përdorimi i postës së kompanisë për disa sende personale,ose të merrni makinën e kompamisë për të shkuar në një qëndër tregtare? A është jo etike të “vësh”një llogari të shpenzimeve?
A duhet të punësohet një anëtar i familjes edhe nëse ka person më të kualifikuar në dispozicion?A duhet që një punonjës të përmbaj informacionin e duhur nga një reporter vendor i cili po investon nëse kompania po hedh mbeturina të rrezikshme në një lum?

Këto jan shembuj të dilemave etike me të cilat përballen individët,të cilët nuk kan përgjigje të drejt apo të gabuar.Nuk ka standarte etike të pajtuara të cilët drejtojnë të gjitha sjelljet në organizata sepse sjella etike varet nga ajo që shoqëria e konsideron normë.
Etikat dhe vlerat janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën.Vlerat mësohen në fillim të jetës nga prindërit dhe familja,mësuesit dhe persona të tjer të rëndësishëm të cilët forcohen ose ndryshohen nga përvoja pasuese.

Vlerat përbëhen nga ato besime të qëndrueshme,të cilat specifikojnë se një mënyrë e caktuar e sjelljes ose gjëndja përfundimtare e ekzistencës është e dëshirueshme personalisht ose shoqërore.
Një organizatë biznesi nuk mund të bëj çdo ditë çfar doj të bëj.Si përshembull qëllimi i një kompanie është maximizimi i fitimit,por duhet të mar parasysh fitimin e tij,si dhe mirëqënien e shoqërisë.Pra duhet të ndjek disa rregulla,zakone dhe detyrimet shoqërore.duke bër këtë një ndërmarrje biznesi mund të kënaq kategori të ndryshme të njerëzve në shoqëri.Etika e biznesit i referohet gjykimit moral të ndërmarrjeve të biznesit ndaj shoqërisë.

Pra,mund të themi,që etika vijon nga vlerat dhe ka të bëj me bindjet e një individi për atë që është e drejt ose e gabuar,e mirë apo e keqe.
Gjithmon ka një shkallë gjykimi subjektiv të përfshirë.