Si mund të marrim një promovim? Ja 5 mënyrat.

 

Të jemi në një periudh kohore shumë të gjatë në një punë është diçka që e duam të gjithë,aq më shumë kur shohim lëvizje apo ngritje në detyrë nga organizata, Me siguri mendojmë që puna që po bëjmë është e sigurt,Gjithashtu kjo ngritje në detyrë na jep mundësin e një pagese për të shtuar disa të ardhura më shumë të cilën e dëshirojmë të gjithë.Por të jesh një promovues në një ambient pune dhe marrja e saj nuk është e lehtë.Më poshtë le të shohim 5 mënyra për të qën një promovues i mirë në një kompani apo organizatë që ju punoni.

PRIMARIA që një drejtues organizate sheh se kë do të promovojë – si po e bëjnë punën që kan mar përsipër të realizojnë? Nëse promovimi është ai që dëshironi, ju duhet të kaloni pozitën tuaj aktuale. Paraqitja në punë disa minuta më herët dhe qëndrimi disa minuta më vonesë.Edhe pse ju kan caktuar për të kryer një punë e cila i kalon ca kilometra shtesë ju pranojeni dhe merrni përgjegjësit për sipër.Diçka e pakuptimtë ose e pa rëndësishme ju kërkohet që të bëni? edhe pse ju duket e till ju trajtojeni me kujdesin më të madh.Mos e nënvlersoni faktin që shefi juaj nuk po ju sheh për veprimet dhe sjelljen tuja që bëni,edhe sikur mos tju vej re ai do dëgjoj nga brënda organizatës për ju nga të tjerët dhe kjo do të krijojë një përshtypje, ata janë duke kërkuar njerëz të cilët u besojnë përgjegjësit në vashdim që kompania ka-

SË DYTI :Duhet të siguroheni që njerëzi të cilët kan në manaxhim punët e tyre brenda kompanis ,duhet të dinë që ju jeni abicioz dhe dëshironi që të ngriheni në detyrë.Bëjini të ditur qëllimet e karrierës tuaj.Informohini ato më shumë se një herë, mos i mbani për vete shpërndajini dhe me të tjerët.Duke mos pasur informacionin për atë që ju dëshironi atëherë ato e kanë më të lehtë të bëjnë një supozim që askush nga brënda kompanisë nuk është i interesuar për të plotësuar një pozicion të ri.Në një kompani shikoja se si punonjësit komunikonin me CEO-n e kompanisë duke e vën në dijeni atë për një pozicion pune më lartë.Ajo që CEO i kompanis më tha:ishte se edhe sikur mos të mos mendoja që ato nuk ishin gati për një ngjitje më lartë,emrat e tyre tashmë qëndronin në mëndjen e tij sa herë që një pozicion i ri do të hapej, deri sa përfundimisht e pa të arsyeshmese se ishin gati të promovoheshin.

SË TRETI :Jeni konsideruar për një promovim dhe në fund nuk jeni zgjedhur,kërkoni nga njerëz që ju interevistuan me një reagim të hapur arsyen pse nuk u zgjodhët.Pyesni se çfarë mund të bëni përpara për të pasur një shans më të mirë kur një promovim bëhet i disponueshëm. Zbatoni reagimet e dhëna se si mund të përmirësoheni dhe bëjeni atë në mënyrë të vashdueshme.Asgjë nuk do ta zhgënjej një manaxher më shumë se sa kur ata japin një punonjësi reagimet e tyre dhe ky i fundit duket se po bën ndryshime për ditën e parë.Nëse dëshironi të promovoheni duhet të bëni ndryshimet e nevojshme në sjellejn tuaj dhe ti bëni ato të përhershme.

SË KATËRTI: Të qënit një person pozitiv,.Bërja e kësaj, dhe vetëm kjo, patjetër që do ti bëj njerëzit të dëshirojnë të punojnë me ju.Ndihmoni individ që ju rrethojnë.Mos u mundoni duke bër dallime dhe ti mbani të tjerët mbrapa.Mbani mënd nëse nuk mund të zëvëndësoheni nuk mund të promovoheni.Tregohuni i gatshëm t’i mësoni të tjerët të bëjn gjithçka që dini të bëni.Mënyra se si indentifikohet një lider i mirë është duke vëzhguar sa punonjës kanë ndihmuar duke u përshkallëzuar përtej vetvetes.Për shembull,Drejtuesi më i mir i ekipit është ai që ka pasur më shum antarë të ekipit për tu bër vetë lideri i ekipit.Sepse liderët jan njerëz që rritin liderë të tjerë, Bëhu ai person.

SË PESTI: Jeni i përgjegjshëm, të jesh i besueshmë dhe plotësisht i besueshëm.Shkoni në kilomerta shtesë për të mësuar gjithçka që mundesh, pyete pse? edhe nëse nuk është pjesë e punës tënde.Kuptoni “pse” prapa asajt që ju bëni në kompaninë tuaj, jo të kuptoni vetë “çfarë”, por një lider e kupton pse. Kështu mësoni pse.

Mundësitë për të promovuar janë të pafundme, si brenda dhe jashtë organizatës.Kryesorja është të vendosni qëllimet tuaj dhe pastaj realizoini ato.Mos u dekurajoni nëse zgjat më shum se sa e kishit menduar.Nuk mun të jeni akoma gati. Mos hiqni dorë që herën e parë që ju kalon një promovim.Shiko çdo promovi të dështuar si mundësi për të mësuar dhe përmirësuar.Mbajtja e qëndrimit pozitiv,etika juaj,dhe dëshirat tuaja të njohura,përfudnimisht do të krijojnë një mundësi që është e përkryer për ju. Kërkojeni