#Ermand Mertenika#bio#mjeksia#shkenca#teknologjia#sia#shkenca#inxhinier#info#shkenc

Ermand Mertenika: Si mund t’ju shpëtojë nga infarkti defibrilatori emergjent

Çfarë është bio-inxhinieria dhe cili është funksioni i saj në fushën e mjekësisë? Bio-inxhinieria është një term i avancuar dhe një gamë e gjerë e shkencës dhe teknologjisë mjekësore, ku hibridizohen shkencat mjekësore me inxhinierinë,...

Recent posts

Popular categories